22 มิ.ย. 60 การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น คุณฮิเดกิ นิชิมูระ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อ.โยชิเอะ โอตะ อาจารย์ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นประจำเจเอฟ และเจ้าหน้าที่เจแปนฟาวน์เดชั่น มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนนนทรีวิทยา พร้อมทั้งนิเทศการเรียนการสอนของอาสาสมัครญี่ปุ่นและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

Post Author: admin