26 มิย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดงจินตลีลา ขับร้องเพลง การแสดงละครพื้นบ้านเรื่อง พระอภัยมณี และการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin