8 ส.ค. 59 กิจกรรมอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม  2559 นางสาวภูริตา  มีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันอาเซียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Post Author: admin