29 มิ.ย. 60 การเยียวยานักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

จากกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน กระจกบานประตูบาดบริเวณแขนและคิ้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 นั้น ทางโรงเรียนนำโดยคณะผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปเยี่ยมและเยียวยาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาการรักษาพยาบาลจำนวน 5000 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะหายเป็นปกติ

Post Author: admin