3 ก.ค. 60 กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียน 2 กรกฎาคม ครบรอบ 64 ปีนนทรีวิทยาและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีการจัดทำบุญตักบาตร การหล่อเทียนจำนำพรรษา การจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแด่บุคลากรและครูโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin