9 ส.ค. 59 มอบรางวัลกิจกรรม 5ส

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2559 นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม 5ส ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

Post Author: admin