4 ก.ค. 2560 สาธิตการเล่น Golf โดยโปร Golf จากสโมสรโรตารีสาทร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ต้อนรับนาย วชิรวิชญ์ ชาญจรัสพงศ์ อายุ 23 ปี โปร Golf จากสโมสรโรตารีสาทร ที่ได้มาพบว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนและได้มาสาธิตการเล่น Golf ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และในโอกาสถัดไปนั้นจะได้สาธิตการเล่น golf ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อไป

Post Author: admin