7 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคุณครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงาม ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเกิดความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน ซึ่งมุ่งหวังให้มีปัญญาสว่างไสว ชีวิตจะได้รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง และยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดช่องลม

Post Author: admin