7 ก.ค. 60 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด นนทรีคัพครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด นนทรีคัพครั้งที่ 17 อย่างเป็นทางการ โดยกีฬาต้านยาเสพติดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดและนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีการเล่นดนตรีโฟล์คซองการกุศลของศิลปิน แอร์ The Mousses และ เท็น Musketeers เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในจังหวัดเลย สกลนครและอุดรธานี และยังมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ศิลปิน VIP พบกับครูโรงเรียนนนทรีวิทยา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin