11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 84 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา เป็นประธานในการถวายพระพร โดยมีคณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนแม่ ตัวแทนองค์กรต่างๆ มูลนิธิฯ สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมในพิธี  ดูภาพเพิ่มเติม

Post Author: admin