17-21 กรกฎาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้เริ่มดำเนินการสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ STOS สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Post Author: admin