25 ก.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายไพรัช แสงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ความร่วมมือด้านการศึกษาในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ สหวิทยาเขตราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยากรจากคณะคุณครูในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ โดยมีนักเรียนจากสหวิทยาเขตราชนครินทร์เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมสุริยาฉาย โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin