17 ส.ค. 59 นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดูภาพเพิ่มเติม

Post Author: admin