ชนะเลิศกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  3. ด.ญ.จาริญา  แข็งขัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  4. น.ส.ธนพร  ศรีนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  5. นางสาววิภาดา  แซ่ลี้ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  6. นายสุรชัย จังธนสมบัติ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

 

Post Author: admin