18 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 ส.ค 59 ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมมุนินทร์มนา โรงเรียนนนทรีวิทยา ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ และร่วมชมผลงานของนักเรียน ได้แก่การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล,การตอบคำถามวิทยาศาสตร์,การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้,ละครวิทยาศาสตร์และScience Show  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post Author: admin