31 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 31 ก.ค 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดจินตลีลา และประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุมสุริยาฉาย โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin