27 ก.ค. 60 พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีประดับเข็มประจำโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมสุริยาฉาย โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin