1 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอดิศรใสสุก โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin