2 ส.ค. 60 2 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และครูอาวุโส

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และครูอาวุโส โดยมีคุณชัชวาล ปรีดาวิภาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

Post Author: admin