3 ส.ค. 60 พิธีมอบรางวัลการแข่งขันด้านทักษะภาษาไทย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวทิยา เป็นประธานในพิธีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะภาษาไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin