8 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงประกอบเพลงอาเซียน แข่งขันการตอบคำถามอาเซียน และแข่งขันการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี

Post Author: admin