9 ส.ค. 60 รับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานทุนการศึกษารับมอบทุน จากคุณสุรพงษ์ สุนทรมั่งคงศรี ที่ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 15,000 บาท และ บริษัท พรอซเพอรัช ซัน จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนนนทรีวิทยาจำนวน 30,000 บาท

Post Author: admin