10 ส.ค. 60 งานฌาปนกิจศพ นายประเสริฐ อาชวอาภรณ์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยานำโดยว่ารต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายประเสริฐ อาชวอาภรณ์ คุณพ่อนางสาววิไล อาชวอาภรณ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Post Author: admin