11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสุริยาฉาย โดยนายชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ และในวันเดียวกันนั้นเวลา 13.00 น. ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในพิธี โดยทุนการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 558 ทุน ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin