19 ส.ค. 59 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้ารับการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นายสรชุย จักษุมา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร

Post Author: admin