20 ส.ค. 59 ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2016

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2016 จัดโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนนนทรีวิทยา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะภาษาต่างประเทศให้นักเรียน บรรยกาศสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และที่สำคัญนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออกมากขึ้น ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

 

Post Author: admin