24 – 25 งานเทศน์มหาชาติ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศล 64 ปี นนทรีวิทยา ใน โอกาสก่อตั้งโรงเรียนครบ 64 ปี สืบสานบุญพิธีการมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ
คือความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อ ผลประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยนำเงินที่ได้จากการร่วมบุญ หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการพัฒนาห้องเรียน คุณภาพของโรงเรียนนนทรีวิทยาต่อไป

ในวันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม 2560 มีการเทศน์จำนวน 7 กัณฑ์ คือ
กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กันฑ์ทานกันฑ์ กันณฑ์วน
ประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน และกัณฑ์มหาพน
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนัก เรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin