31 ส.ค. 60 รับมอบเงิน จากนายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานมูลนิธิปึงเถ่ากง-ม่า เซนต์หลุยส์(เชียงฮวด)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับมอบเงิน จากนายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานมูลนิธิปึงเถ่ากง-ม่า เซนต์หลุยส์(เชียงฮวด) จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

Post Author: admin