5 ก.ย. 60 กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อลดภาระงานของนักเรียน จัดแสดงผลงานของนักเรียนทุกห้องเรียน ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการจัดแสดงผลงาน 2 วัน คือวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin