7 ก.ย. 60 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ประกอบการร้านค้า ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น.-16.00 น. โดยบริษัทเอส เอ เฮ็ลธ แคร์ แอลเซอร์วิส จำกัด ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin