6 ก.ย. 60 เข้าประชุมสัมมนาโครงการกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ และนางสาวนุชสรา วรดิสพรพงษ์ คุณครูผู้ประสานงานดูแลงานนักเรียนทวิภาคี เข้าประชุมสัมมนาโครงการกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในความร่วมมือ พร้อมรับรางวัลชมเชยระดับสถานศึกษา Q-Platinum “รับนักเรียนทวิภาคีได้ตามเป้าหมาย และดูแลแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ” ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560

Post Author: admin