10 ก.ย. 60 งานฌาปนกิจศพบุตรชายของครูประวิช จงรักษา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน งานฌาปนกิจศพบุตรชายของนายประวิช จงรักษา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ฌาปนสถาน วัดคลองเตยนอก

Post Author: admin