11 ก.ย. 60 นักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยานำนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแนะแนวทางเรียนต่อระดับ ปริญญาตรี และ ปวส.ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 3 = 22 แห่ง ของสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CP ALL ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

Post Author: admin