24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียนได้ดำเนินการบริการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน รวมทั้งบริการให้แก่คณะครู บุคลากรตลอดจนผู้บริหาร ณ หอประชุมมุนินทร์มนา โรงเรียนนนทรีวิทยา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

Post Author: admin