31 ส.ค. พิธีมอบเครื่องดนตรีสากลจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลฯ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค 59 นายบรรเจิด ปรีดาวิภาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องดนตรีสากล Yamaha จำนวน 11 ชิ้น จัดซื้อด้วยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลฯและเงินสมทบจากโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท โดยมี ผอ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา และคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรับมอบ

 

Post Author: admin