31 ส.ค. 59 นิทรรศการงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดนิทรรศการงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จัดนิทรรศการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.2 และ ม.5 จัดนิทรรศการบูรณาการอาเซียน ม.3 และ ม.6 จัดนิทรรศการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ

 

Post Author: admin