2 ก.ย. 59 รับมอบต้นไม้จากสำนักงานเขตยานนาวาตามโครงการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับมอบต้นไม้จากสำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งงานกองสวนได้ส่งเจ้าหน้าที่นำไม้ประดับชื่อคริสตินา จำนวน 30 ต้นมาจัดปลูกให้โรงเรียนนนทรีวิทยา เมื่อเวลา 9.30 น. ตามโครงการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร

Post Author: admin