2 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติด สำนักงานเขตยานนาวา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดสำนักงานเขตยานนาวา ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเขตยานนาวาชั้น 4 มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Post Author: admin