3 ก.ย. 59 โรงเรียนนนทรีวิทยาร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวจีนที่ศาลเจ้าสาธุประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้นำวงศ์ดุริยางค์ของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญร่วมกับพี่น้องชาวจีนที่ศาลเจ้าสาธุประดิษฐ์และได้ร่วมเดินขบวนเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

Post Author: admin