7 ก.ย. 59 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน 3 รายการ ประกอบด้วย Spelling Contest , English Quiz ณ ห้อง 248 และการประกวด Singing Contest โดยประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 60 ปีนนทรีวิทยา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Post Author: admin