14 ก.ย. 59 14 ก.ย. 59 มอบรางวัลกิจกรรม 5ส.และโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2559 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นที่คณะสี พื้นที่สวนหย่อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอาคารเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นพนักงานธนาคารขยะรีไซเคิล และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

Post Author: admin