ข่าวสารล่าสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2566 การอบรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยใช้ Google Site

19 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2566 ประมวลภาพการรับหนังสือเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พฤษภาคม 2566 การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วินัยข้าราชการครู

12 พฤษภาคม 2566 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2566 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “SLC Workshop at Nonsi” เปลี่ยนโฉมครูสู่พัฒนาเด็ก ปรับโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

11 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัชร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบโรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted inข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มีนาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2566 รอง ผอ.สพม. กท2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-Net Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

10 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2566 นิทรรศการวิชาการ “เปิดประตู บูรณาการ สืบสานนนทรีนิทรรศ 66” ปีการศึกษา 2565

18 มกราคม 2566 นิทรรศการว…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2565 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565 รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

15 สิงหาคม 2565 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11สิงหาคม 2565 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงร่วมใจ ภาษาไทยร่วมสมัย ร่วมก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นาง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาและโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 d.8. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 65 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 65 ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวของนักเรียนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

20 มิ.ย. 65 รับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนนทรีวิทยา

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📸 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 65 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 นำโดย …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “เลือกสิ่งที่ใช่ จัดให้เรียนสิ่งที่ชอบ “

.

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเนตบอลโรงเรียนนนทรีวิทยา🎉🎉🥇💯

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2565 ณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล เพื่อร่วมแข่งขันกีฬากรมพละ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 25…

อ่านเพิ่มเติม