ข่าวสารล่าสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

          วันศุกร์ที่ 7 ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมออกตรวจพื้นที่โครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย

          วันศุกร์ที่ 7 ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

          วันพฤหัสบดีที่ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

          วันพุธที่ 5 มิถ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทยและนาฎศิลป์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

          วันอังคารที่ ๔ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

          วันพุธที่ 29 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นแรงใจเชียร์ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13

          วันพุธที่ 29 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัย โครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย

         วันอังคารที่ 28 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย

  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเทอมอย่างปลอดภัย อบอุ่นใจ ด้วยความห่วงใยจาก สพม.กท 2

          วันพฤหัสบดีที่ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

          วันพุธที่ 15 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันปฐมนิเทศ “สู่ร่มนนทรี” ประจำปีการศึกษา 2567

          วันพุธที่ 15 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

          วันจันทร์ที่ 13…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครูกล่าวอำลาเนื่องจากย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2567

          วันจันทร์ที่ 13…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม “กรุงเทพเป็นหนึ่ง จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการสุขาดี มีความสุข

          วันศุกร์ที่ 10 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดความสะอาดของห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรการประก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกรุงเทพมหานคร เขต 2 ลงพื้นที่พูดคุย เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจและให้กำลังใจนักเรียนที่บ้านเกิดอัคคีภัย

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ขอขอบคุณสายธารน้ำใจและกำลังใจดีๆ ที่มีให้ชาวนนทรีวิทยา

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ประสบอัคคีภัย ณ ที่พักชั่วคราว วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2566 กิจกรรมค่ายยุวชนนนทรี วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ Nonsi Smart Science Camp (NSSC) ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2566 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2566 การสอบคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12-18 ธันวาคม 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 12-18 ธันวาคม 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2566 ให้การต้อนรับนักเรียน ของโรงเรียน link school ประเทศสหราชอาณาจักร

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2566 ประชุมครู ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียนร่วมกันในกิจกรรมกีฬาภายใน

โรงเรียนนนทรีวิทยาขอขอบคุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2…

อ่านเพิ่มเติม