ข่าวสารล่าสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเทอมอย่างปลอดภัย อบอุ่นใจ ด้วยความห่วงใยจาก สพม.กท 2

          วันพฤหัสบดีที่ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

          วันพุธที่ 15 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันปฐมนิเทศ “สู่ร่มนนทรี” ประจำปีการศึกษา 2567

          วันพุธที่ 15 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

          วันจันทร์ที่ 13…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครูกล่าวอำลาเนื่องจากย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2567

          วันจันทร์ที่ 13…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม “กรุงเทพเป็นหนึ่ง จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการสุขาดี มีความสุข

          วันศุกร์ที่ 10 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดความสะอาดของห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรการประก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกรุงเทพมหานคร เขต 2 ลงพื้นที่พูดคุย เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจและให้กำลังใจนักเรียนที่บ้านเกิดอัคคีภัย

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ขอขอบคุณสายธารน้ำใจและกำลังใจดีๆ ที่มีให้ชาวนนทรีวิทยา

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ประสบอัคคีภัย ณ ที่พักชั่วคราว วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2566 กิจกรรมค่ายยุวชนนนทรี วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ Nonsi Smart Science Camp (NSSC) ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2566 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2566 การสอบคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12-18 ธันวาคม 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 12-18 ธันวาคม 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2566 ให้การต้อนรับนักเรียน ของโรงเรียน link school ประเทศสหราชอาณาจักร

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2566 ประชุมครู ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียนร่วมกันในกิจกรรมกีฬาภายใน

โรงเรียนนนทรีวิทยาขอขอบคุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌รับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌เข้าร่วมกิจกรรม Business Innovation and Sustainability Workshop

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌13 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมครูกล่าวอำลาเนื่องจากย้ายสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌12 พฤศจิกายน 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌11-12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุดพลัง”

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พ.ย. 66 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย เข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาธง

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายฝึกอบรมคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ตุลาคม 2566 ประชุมครู ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2566 พิธีมุทิตาจิตคารวะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กันยายน 2566 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 25…

อ่านเพิ่มเติม