Posted in Uncategorized

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

จดหมายข่าว เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

10 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

20 มิ.ย. 65 รับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ …

อ่านเพิ่มเติม