Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2566 นิทรรศการวิชาการ “เปิดประตู บูรณาการ สืบสานนนทรีนิทรรศ 66” ปีการศึกษา 2565

18 มกราคม 2566 นิทรรศการว…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มกราคม 2566 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันเอดส์โลก(World Aids Day)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พ.ย. 65 เตรียม port ให้ปัง เสริมพลังด้วยแรงบันดาลใจ

30 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Countdown สู่การพัฒนารายวิชาการโรงแรม

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2565 การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

15 พฤศจิกายน 2565 การสอบธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 พ.ย. 2565 กิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2565 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2565 งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2565 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565 รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

15 สิงหาคม 2565 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11สิงหาคม 2565 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงร่วมใจ ภาษาไทยร่วมสมัย ร่วมก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นาง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาและโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 d.8. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 65 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 65 ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวของนักเรียนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนนทรีวิทยา

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📸 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 65 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 นำโดย …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “เลือกสิ่งที่ใช่ จัดให้เรียนสิ่งที่ชอบ “

.

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเนตบอลโรงเรียนนนทรีวิทยา🎉🎉🥇💯

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2565 ณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล เพื่อร่วมแข่งขันกีฬากรมพละ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-site) วันแรก

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2564 ประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศน์ที่เข้าประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบ On-site

16 ธันวาคม 2564 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำป…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเรื่องราวชาวนนทรี ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทีมบริหารสัญจร

ประชุมทีมบริหารสัญจร ขับเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน on site Back to School

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 นนทรียินดีดูแล ประชุมวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนนทรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พ.บ. 64 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนนทรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พ.ย. 64 ประมวลภาพบรรยากาศ ลูกๆนนทรีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

ประมวลภาพบรรยากาศ ลูกๆนนท…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 นะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติ Microsoft 365 for Education

วันที่ 3 พ.ย. 64 โรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ย. 64 การรับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรมการรับหนังสือแล…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนนนทรีวิทยาประกาศร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2564 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนนนทรีวิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft 365 for Education

คุณครูพร้อมแล้ว นักเรียนพ…

อ่านเพิ่มเติม