Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกต้ังประธานนักเรียน 2564

  คลิกเพื่อดูรูปภาพเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มี.ค. 64 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจันทิราพร โรงเรียนวัดจันทร์นอก

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3-4 มี.ค. 64 การจัดติวธรรมสนามหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 กล…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ. 64 การประชุมรับรองผลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพื่อรับทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ)

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 64 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลูกจิต

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ก.พ. 64 คณะกรรมการนักเรียนได้มอบพวงมาลัยอำลารองผู้อำนวยการสุวภี อุ้ยนอง และรองผู้อำนวยการจอมขวัญ จิรภัทรสกุล ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้รองผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ก.พ. 64 คณะกรรมการนักเรียนได้มอบพวงมาลัยต้อนรับนางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.พ. 64 พิธีต้อนรับ และแสดงความยินดี แด่ นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.พ. 64 ต้อนรับ ผู้กำกับ สน.ทุ่งมหาเมฆ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาเรื่องอุโมงค์ลอดถนน หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ. 64 บรรยากาศการเปิดเรียน

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม