Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบ Application ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่องแนวทางการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พ.ค. กท.2 ผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากลมพายุ ฝนตกหนัก

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการสอบคัดเลือก/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ยกเลิกการสอบคัดเลือก/รายง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยาป…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 64 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแจ้งกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักเรียนและผู้ปกครอง

              หากนักเรียน…

อ่านเพิ่มเติม