Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบ Application ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ก…

อ่านเพิ่มเติม