Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนนนทรีวิทยาประกาศร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2564 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนนนทรีวิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft 365 for Education

คุณครูพร้อมแล้ว นักเรียนพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรกโ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายกฤษดา สิมมะโน

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ของปี 2562

โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับร…

อ่านเพิ่มเติม