Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทีมบริหารสัญจร

ประชุมทีมบริหารสัญจร ขับเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in งานรับสมัครนักเรียน

25 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

ประชุมผู้จำหน่ายอาหาร ในโ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน on site Back to School

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2564 นนทรียินดีดูแล ประชุมวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนนทรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พ.บ. 64 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนนทรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พ.ย. 64 ประมวลภาพบรรยากาศ ลูกๆนนทรีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

ประมวลภาพบรรยากาศ ลูกๆนนท…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 นะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติ Microsoft 365 for Education

วันที่ 3 พ.ย. 64 โรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ย. 64 การรับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรมการรับหนังสือแล…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม