Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-site) วันแรก

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2564 ประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศน์ที่เข้าประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบ On-site

16 ธันวาคม 2564 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำป…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเรื่องราวชาวนนทรี ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม